preskoči na sadržaj

Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb

 > Natječaji
NATJEČAJ

 

 

 


vijesti

NATJEČAJ - engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 3. 2. 2021. 10:38

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNO MJESTO

       NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA (m/ž)

VSS, određeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno  –

1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Sukladno člancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  presliku diplome,

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u

Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto nastavnika psihologije će se provesti

selekcijski postupak pisana provjera , testiranje i razgovor s kandidatima.

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

POZIV I ODLUKA:

RANG LISTA:

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - NASTAVNIK INFORMATIKE

Autor: Mladen Smodlaka, 1. 12. 2020. 09:34

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNO MJESTO

                                NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE (m/ž)

VSS, određeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Sukladno člancima 106. i 107.Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  presliku svjedodžbe ili diplome,

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

-  presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkom obrazovanju.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u

Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto nastavnika informatike će se provesti selekcijski postupak  razgovor s kandidatima.

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

 [više]

Natječaj voditelj računovodstva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 24. 11. 2020. 08:47

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNO MJESTO

                    VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA (m/ž)

SSS, VŠS,VSS – ekonomskog smjera, određeno, puno radno vrijeme, 40sati nastave tjedno  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Sukladno člancima 106. i 107.Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  presliku svjedodžbe ili diplome,

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto voditelja računovodstva će se provesti selekcijski postupak  razgovor s kandidatima.Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

POZIV I ODLUKA:

RANG LISTA I ODLUKA O IZBORU KANDIDATA:

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 2. 11. 2020. 18:14

Zagreb, 02. studenog  2020.

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNA MJESTA

  1. SURADNIK U NASTAVI KUHARSTVA - SSS, KUHAR SPECIJALIST ili MAJSTOR, neodređeno, puno radno vrijeme  – 2 izvršitelj/ica
  2. NASTAVNIK PSIHOLOGIJE - VSS, PSIHOLOG, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Sukladno člancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  presliku , svjedodžbe  i uvjerenja o specijalizaciji, diplome

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje

-  presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkom obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaj

Prijave  dostaviti redovnom poštom na adresu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, Kombolova 2a, 10 010 Zagreb.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u

Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto  će se provesti

selekcijski postupak praktične provjere   i razgovor s kandidatima pod 1.),

a pod 2). selekcijski postupak pisane provjere (testiranje)  i razgovor s kandidatima.

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

 

POZIV I ODLUKA:

RANG LISTA KANDIDATA:

ODLUKA O ODABIRU:

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Samovrednovanje
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Anketa
Sviđa li vam se online nastava?Forum
CMS za škole logo
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb / Kombolova 2a, HR-10000 HR-Zagreb / uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr / ured@uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju