preskoči na sadržaj

Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb

 > Natječaji
NATJEČAJ

 

 

 


vijesti

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA - suradnik u nastavi kuharstva m/ž - neodređeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja

Autor: Mladen Smodlaka, 18. 3. 2020. 15:26

Zagreb, 18. ožujka 2020.                                                                                         

 

PONIŠTAVANJE NATJEČAJA

objavljenog  12. ožujka 2020 godine na mrežnoj stranici Ugostiteljsko turističkog učilišta za radno mjesto

  1. SURADNIK U NASTAVI KUHARSTVA (m/ž)

SSS, majstor ili specijalist, neodređeno, puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice

 

                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                   Mladen Smodlaka, prof.

 [više]

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO - SURADNIK U NASTAVI KUHARSTVA

Autor: Mladen Smodlaka, 12. 3. 2020. 10:46

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNO MJESTO

  1. SURADNIK U NASTAVI KUHARSTVA - SSS, KUHAR SPECIJALIST, neodređeno, puno radno vrijeme  – 2 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Sukladno člancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  presliku , svjedodžbe

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

-  presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkom obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaj

Prijave  dostaviti redovnom poštom na adresu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, Kombolova 2a, 10 010 Zagreb.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja uUgostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto  će se provestiselekcijski postupak praktične provjere (testiranje)  i razgovor s kandidatima.Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

 

 [više]

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 11. 2. 2020. 09:44

Zagreb, 11. veljače 2020.

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNO MJESTO

1.        NASTAVNIK/CA  KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE - VSS, određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno  – 1 izvršitelj/ice

Uvjeti:

Sukladno člancima 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 13 i 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

-  presliku diplome, svjedodžbe

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaj

Prijave  dostaviti redovnom poštom na adresu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, Kombolova 2a, 10 010 Zagreb.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u

Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto  će se provesti

selekcijski postupak pismene provjere (testiranje)  i razgovor s kandidatima.

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Odluka o načinu testiranja:

Poziv kandidatima na testiranje:

Rang lista:

Obavijest o odabiru kandidata:

 [više]

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 28. 1. 2020. 08:25

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNA MJESTA

  1. NASTAVNIK/CA  TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - VSS, određeno, nepuno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ice

 

Uvjeti:

Sukladno člancima 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 13 i 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

-  presliku diplome, svjedodžbe

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaj

Prijave  dostaviti redovnom poštom na adresu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, Kombolova 2a, 10 010 Zagreb.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u

Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto  će se provesti

selekcijski postupak pismene provjere (testiranje)  i razgovor s kandidatima.

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Odluka i poziv:

Rang lista:

Obavijest o odabiru kandidata:

 [više]

Rezultati javnog poziva za maturalno putovanje učenika 2020.

Autor: Robert Sabljak, 24. 1. 2020. 09:44

Na javni poziv za maturalno putovanje učenika u Španjolsku raspisan 13.01.2020. pristiglo je ukupno 4 ponude. Nakon otvaranja i čitanja ponuda uslijedilo je glasovanje o istima.

Rezultat glasovanja:

1. Speranza  

2. Autoturist-Park 

3. Adriaticum Travel 

4. Spektar putovanja

 [više]

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNA MJESTA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 15. 1. 2020. 12:37

Zagreb, 15. siječnja 2020.

 Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Ugostiteljsko-turističko učilište objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA  RADNA MJESTA

 

  1. SURADNIK/CA U NASTAVI KUHARSTVA - SSS, majstor ili specijalist, neodređeno, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ice
  2. NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - VSS,prof. kineziologije određeno, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ice
  3. NASTAVNIK/CA ENKLESKOG JEZIKA, VSS, prof. engleskog jezika, određeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati nastave tjedno  – 1 izvršitelj/ice

 

 

Uvjeti:

Sukladno člancima 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 13 i 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

-  presliku diplome, svjedodžbe

-  presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

-  potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za      

   mirovinsko osiguranje.

-  presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkom obrazovanju za radno mjesto pod 1.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaj

Prijave  dostaviti redovnom poštom na adresu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, Kombolova 2a, 10 010 Zagreb.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

 

Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u

Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radna mjesto  će se provesti

selekcijski postupak:

pod Ad. 1, praktične provjera , motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

pod Ad. 2. i 3. pisana provjera (testiranje) motivacije i vještina i razgovor s kandidatima

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave obavijesti.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

RANG LISTA:

OBAVIJEST O ODABIRU KANDODATA

 [više]

Javni poziv Vijest ima dokument u privitku

Autor: Robert Sabljak, 13. 1. 2020. 09:40

U priloogu javni poziv za maturalno putovanje učenika

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Samovrednovanje
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Anketa
Sviđa li vam se online nastava?Forum
CMS za škole logo
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb / Kombolova 2a, HR-10000 HR-Zagreb / uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr / ured@uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju