preskoči na sadržaj

Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb

 > Natječaji
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

UGOSTITELJSKO – TURISTIČKO UČILIŠTE

KOMBOLOVA 2A

ZAGREB

Tel: 01 / 66 86 866,    Fax: 01 / 66 84 377,   e-mail: ravnatelj@utu.hr

 

Klasa: 602-03/19-03/02

Urbroj: 251-300-03-19-1

Zagreb, 11.siječnja 2019.g. 

 

Na temelju članka  40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12,94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 60. Statuta škole, Školski odbor Ugostiteljsko-turističkog učilišta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja škole

 

 Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati  sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 

Uvjeti: prema članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– životopis

– domovnicu

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o položenome stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

– potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

– program rada za mandatno razdoblje

-  potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu

-  pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Ugostiteljsko-turističko učilište može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova 2a, 10 010 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


 

                                                                                                                                                                                  Predsjednik Školskog odbora

                                                                                                                                                                                           Robert Sabljak, prof.


Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Samovrednovanje
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Anketa
Treba li ukinuti povijest, biologiju i geografiju u strukovnim školama?Forum
CMS za škole logo
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb / Kombolova 2a, HR-10000 HR-Zagreb / uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr / ured@uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju