Informacije o obrazovanju za zanimanje kuhar

a) opće zadaće:

 • steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju koje­ga je moguć daljnji osobni razvoj u struci
 • steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose
 • biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline

b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turis­tičko-ugostiteljskoj djelatnosti
 • upoznati opasnosti na radu
 • upoznati propise o radu na siguran način
 • upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti
 • upoznati moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi kuhar
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika
 • razviti i primjenjivati osobine kuhara (imidž) – spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske razli­čitosti
 • upoznati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.)
 • znati dužnosti kuhara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja
 • upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte i dr.
 • jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)
 • naučiti pripremu jela u ugostiteljskim objektima
 • upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela
 • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda
 • upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani
 • upoznati namirnice biljnog podrijetla, načine čuvanja, skla­dištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine
 • upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis:

 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu
 • ugovor o provedbi praktične nastave
Skip to content