Informacije o obrazovanju za zanimanje slastičar

a)      opće zadaće:

 • steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci
 • steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege
 • spoznati radne, zakonske ekonomske, političke i socijalne odnose
 • biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti
 • upoznati opasnosti na radu
 • upoznati propise o radu na siguran način
 • upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti
 • upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi slastičar
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika
 • razviti i primjenjivati osobine slastičara (image)
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti
 • upoznati opremu slastičarnice -kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.)
 • dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja
 • upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.
 • naučiti pripremne slastica u ugostiteljskim objektima
 • upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna specijalitete kod slastica
 • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda
 • upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani
 • upoznati namirnica biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja konzerviranja, prerade i njihove prerađevine
 • upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani

         

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: 

 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu
 • ugovor o provedbi praktične nastave
Skip to content