Predsjednica Školskog odbora: Renata Galić, prof. – predstavnica Nastavničkog vijeća

Zamjenik predsjednice Školskog odbora: Boris Srećković, dipl.inf. – predstavnik Zbora radnika

Članovi Školskog odbora:

  • Ivana Maretić, dipl. oec. – predstavnica Nastavničkog vijeća
  • mr.sc. Mirela Lekić – predstavnica Osnivača
  • Jagoda Šukovez, mag. soc. rada – predstavnica Osnivača
  • Vjeran Šarić, mag. nov. – predstavnik Osnivača
Skip to content